©1998-2012 Office ATempathy.nl The Netherlands Retour
Alle rechten voorbehouden.
 
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Beheer copyrights van logo´s, foto´s en symbolen op deze site is in handen van Actumail.nl.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.

NOTA BENE

Empathy.nl is een World Wide Web services van Empathy®. Alle WWW-pagina's van deze services worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een adviseur / mediator - cliënt verhouding. Ze komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen adviseur of mediator. Aan het samenstellen van deze informatie is de uiterste zorg besteed. Empathy.NL en/of andere (rechts)personen kunnen voor het gebruik ervan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten voorbehouden.

©All rights reserved. We made most effort to inform you properly. Empathy.nLaw® and/or other legal representatives cannot and will not accept any liability for the use of this information. Copyrights1998-2012The Netherlands Office ATempathy.nl: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.

Technical manager: Sabine.nl Sabine.nl.