Training voor VERTROUWENSPERSONEN

Training    Voor vertrouwenspersonen. Met de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet die op 1 november 1999 in werking zijn getreden, werden de verplichtingen voor de werkgever aanzienlijk uitgebreid. Welke maatregelen moet de werkgever treffen ter bescherming van personeel tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld? Hoe kan de vertrouwenspersoon functioneren? Wat mag men verwachten van de klachtencommissie?

Feedback maart 2003 : "degelijk, toegankelijk, to the point, prikkelend, divers".

Feedback 5 december 2001: "kort, krachtig, creatief; moeilijk werd logisch duidelijk; aantrekkelijk levendig praktijkgericht gebracht" eindcijfer: 9,5.

Doelgroep    Interne en externe vertrouwenspersonen werkzaam in het bedrijfsleven, bij overheden of (hulpverlenings)instellingen.

Doelstellingen

- informeren over aard en omvang van intimidatie

- leren ondersteunende opvangtechnieken van slachtoffers van intimidatie

- leren herkennen en signaleren van intimiderende situaties

- informeren over regelgeving en procedures in geval van intimidatie

- informeren over procedurele en juridische aspecten van klachtenbehandeling

- informeren over mogelijke disciplinaire maatregelen

- informeren over strafrechtelijke mogelijkheden

- oefenen van gespreksvaardigheden

- leren vaardigheden om rol vertrouwenspersonen in eigen organisatie te promoten

- leren vaardigheden om intimidatie incidenten te bespreken

Trainingsvorm    Het leer- en groepsproces wordt bewaakt door een vaste trainer. Voor enkele trainingsonderdelen kunnen gasttrainers worden ingezet. Ten behoeve van een verdieping van de discussie zal bij onderdelen in subgroepen worden gewerkt. Met name bij het oefenen van vaardigheden zal worden gewerkt met video en/of ervaren acteurs. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12.

Bijzonderheden    De kosten voor deze cursus zijn inclusief een halfjaar gratis telefonische consultatie voor de door Empathy getrainde vertrouwenspersonen. De positie van een vertrouwenspersoon binnen een instelling is vaak geÔsoleerd. Wij bevelen dan ook van harte de terugkombijeenkomsten en supervisie aan waar uitwisseling van ervaring, herkenning en interactie centraal staat.

Resultaat    Aan de training klachtbegeleiding zijn 21 PE  in categorie 1a toegekend. Na deze basiscursus heeft een vertrouwenspersoon naast de juiste attitude en kennis van intimidatie; kennis van drempels om te klagen; kennis van reacties van slachtoffers en hun omgeving; bekendheid met formele en informele mogelijkheden binnen een organisatie; vaardigheden om klagers voor te lichten en te begeleiden bij diverse keuzen; kennis van presentatietechnieken om zichzelf en het onderwerp ongewenst gedrag aan de doelgroep te kunnen presenteren.

Trainers   De trainers zijn Arbo-deskundigen en veelal NMI-gecertificeerd mediators met breed juridisch inzicht. De trainer voor het juridische onderdeel is gespecialiseerd in klachtrecht en de preventie van (seksuele) intimidatie. De docent treedt regelmatig op als voorzitter van klachtencommissies. Daarnaast publiceren onze trainers regelmatig op het terrein van anti-intimidatie regelgeving. Naast de specialistische kennis en vaardigheden op dit terrein beschikken onze docenten over een inspirerende wijze van trainen.

Opzet cursus    De cursus wordt gegeven in de vorm van een praktijkgerichte training met discussie- en oefenmomenten en het uitwerken van in de praktijk voorkomende problemen. De in company training duurt afhankelijk van uw wensen 2 tot 6 dagdeelmodulen. Het maximaal aantal deelnemers wordt in overleg vastgesteld. De open inschrijvingcursus is 6 dagdelenmodulen.

Training vertrouwenspersonen

inhoud

doel

1. ADR, definities, termen & begrippen

ongewenst gedrag

formuleren en definiŽren

2. stadia klacht

opties

fasen onderscheiden

3. basiskwaliteiten vertrouwenspersoon

randvoorwaarden, agenda

reglement, protocol en organisatie

4. klacht

luisteren, samenvatten, doorvragen

informatie geven

5. verwijzen

toetsingscriteria

definiŽren in deugdelijke rapportage

6. juridische kaders

impasses opheffen

oplossing bereiken

7. valkuilen vertrouwenspersonen

informatie

info over ADR

8. organisatie

randvoorwaarden

draagvlak & inbedding creŽren

Documentatie   Deelnemers ontvangen een cursusmap of het leerboek Gewenst bij Ongewenst Gedrag waarin de onderwerpen zijn behandeld en zonodig rechtspraak is opgenomen. In overleg kan voor aanvang van de cursus de cursusmap worden verstrekt zodat de cursisten zich kunnen voorbereiden.

Data   Wij geven onze trainingen zowel in company als met open inschrijving. De eerst volgende open inschrijving training kunt u vinden onder het tabblad open inschrijving.