Empathy.nLaw: Deel 8 Organisatie van klachtbegeleiding In dit deel besteden we aandacht aan alle aspecten waaraan voldaan moet worden om een klachtbegeleiding succesvol te kunnen laten zijn. De deelnemers krijgen inzicht en vaardigheid in het creŽren van de noodzakelijke randvoorwaarden. Er wordt aandacht besteed aan het creŽren van draagvlak en de inbedding in de organisatie. Ook krijgt men inzicht in het nut van het inschakelen van extra deskundigheid. Aan het eind van dit deel kan de deelnemer: Draagvlak creŽren voor ADR. Afspraken maken met de opdrachtgever over structuur van klachtbegeleiding. De noodzakelijk volledige onafhankelijkheid van de klachtbegeleider bewerkstelligen. Waarborgen creŽren voor zijn onbezwaard functioneren. Zorgen voor alle noodzakelijke voorzieningen. De juiste extra deskundigheid inschakelen. De consequenties verwoorden van klachtbegeleiding. Toelichting op de trainingsonderdelen De klachtbegeleider heeft kennis van: gesprekstechnieken; verschillende manieren van conflict beslechting; maatschappelijke posities; machtsverhoudingen; externe hulpverlenende instanties; juridische bepalingen; juridisch zuivere en zakelijke formuleringen; de cultuur en structuur van het sociale kader. Voor instellingen waar ADR een vaste vorm van dienstverlening is, is het van belang om statistieken bij te houden met een anonieme registratie.

 

Terug