Empathy.nLaw: Deel 7 Assessment van conflicten In dit deel besteden we nogmaals aandacht aan de randvoorwaarden.

Bestaat er binnen het bedrijf een klachtenregeling? Nee

Zo ja, zijn institutionele dienstverleners bereikbaar? Nee

Houden de institutionele dienstverleners zich aan de volgende werkwijze? Nee

Voldoet de klachtencommissie aan de voorwaarden? Nee

Voldoet de werkwijze aan de zorgvuldigheidseisen?

Verdieping van inzicht in verschillende vormen van conflict beslechting (ADR) vindt plaats. Aan het eind van dit deel kan de deelnemer: Een inschatting maken of partijen binnen afzienbare tijd respectvol met elkaar zullen kunnen omgaan. Een helder omschreven conflict isoleren dat moet worden opgelost. Op basis van inzicht in verschillende vormen van conflict beslechting eenduidig in de rapportage verwerken. Partijen op neutrale wijze informeren en adviseren over de conflictoplossing.

 

Terug