Empathy.nLaw: Deel 3 Technieken van fasen in klachtbegeleiding, 1e deel In dit onderdeel wordt de kern van de methodiek van klachtbegeleiding toegelicht en met de deelnemers besproken met als doelen informatie over en inzicht in de gang van zaken in klachtbegeleiding verschaffen. Tevens wordt een begin gemaakt met het oefenen in de toepassing van verschillende fasen in klachtbegeleiding. Aan het eind van dit onderdeel kan de deelnemer: Een onderscheid maken in de verschillende fasen die in het proces worden doorlopen. Globaal aangeven wat de rol van de vertrouwenspersoon, bemiddelaar en klachtencommissie is tijdens de verschillende fasen. Op basis van de uitgangspunten van ADR het proces van klachtonderzoek voorbereiden. Enkele fasen van klachtonderzoek in praktijk brengen.

 

Terug