Empathy.nLaw: Deel 2 Stadia Klacht Dit deel dient als eerste opstap naar professionele klachtbegeleiding voor deelnemers die hun vaardigheden in klachtbegeleiding volgens deze methode willen versterken. Ook heeft dit deel tot doel inzicht te geven in verschillende vormen van conflict beslechting. Aan het eind van dit deel kan de deelnemer: De verschillende stadia van klagen benoemen. In geschillen onderscheid maken tussen emoties, standpunten, visies en belangen. Informatie geven over alternatieve vormen van conflict beslechting en de voordelen daarvan benoemen.

Terug