Master-Workshop "Rol dienstverlener na intimidatie" Inschrijfformulier
Werkvorm: kennisoverdracht; confrontatie; praktijkoefening & interventietechnieken. In deze training besteden we met elkaar aandacht aan een de-escalerende houding. Met simpele oefeningen voorkomen we dat we zelf in de slachtofferrol raken. Ook besteden we aandacht aan veiligheidsmaatregelen en preventief handelen. Een praktische vaardigheidstraining gericht op preventie voor de toekomst. Leerdoelen:

  1. Herkennen van intimidatie door partijen, derden en opdrachtgever
  2. bewustwording van rol en dynamiek van de dienstverlener
  3. De-escalaties met behoud van rechten
Rol dienstverlener na Intimidatie (Ruim de meerderheid gaf een goede waardering aan deze presentatie. "Geen gemakkelijke workshop; Stof tot nadenken; Schroom voor zorg voor eigen veiligheid; Trainer heeft iets kostbaars meegegeven") Uit de Nederlandse Mediatorsvereniging nieuwsbrief: "Wel eens geÔntimideerd bij een mediation?" Onder de titel "Intimidatie bij mediation" hield Michael Boelrijk (jurist, criminoloog en mediator) op 26 maart 2007 een workshop voor de Vereniging Mediators Noord-Holland. Als voorbeelden van intimidatie noemde hij (in oplopende mate van ernst) belediging, machtsmisbruik, chantage, smaad, integriteitinbreuk, bedreiging, stalking, emotionele gijzeling, fysieke gijzeling en obstructie bij rechtsgang voor incasso. Daarna behandelde hij een aantal interventietechnieken, die goed geoefend moeten worden om effectief te zijn. Het is belangrijk voor de mediator om direct te herkennen wanneer hij/zij zich bedreigd voelt. Dat gevoel ligt bij iedere mediator verschillend. Op een gegeven moment vroeg hij de zaal "wie van u is wel eens geÔntimideerd bij een mediation?" Ongeveer vijftig van de zestig aanwezigen staken hun hand op. Dat had eigenlijk niemand verwacht."

Maatwerk Bij dienstverleners, advocaten, notarissen en mediators rust een taboe op intimidatie incidenten. Of je wil het niet zien of je bagatelliseert de impact. Professionals vinden het normaal dat winkelpersoneel van slag is als er een overval heeft plaatsgevonden. Als mediator moeten we veel kunnen tolereren, zo is de drogreden van de Dienstverlener. Intimidatie, pesten, belagen, machtsmisbruik, seksueel misbruik, discriminatie. . .het herkennen van de vele onvermoede gezichten van intimidatie is een vaardigheid. Een vegetariŽr denkt dat een beest hem niet zal opeten. Een mediator verwacht dat partijen in conflict de mediator niet zullen aanvallen. Een crisismanager denkt zelf niet emotioneel uit balans te geraken. En toch verkeer je als mediator constant in de gevarenzone. Hoe ga je met aantijgingen om. Hoe weer je agressie af. Hoe bemerk je zelf gemanipuleerd te worden? Hoe voorkom je dat er strafbare feiten plaatsvinden? Hoe kom je er als mediator zonder kleerscheuren uit? Empathy maakt gebruik van de informatie en specifieke interesses van de deelnemers. Hierdoor zijn de voorbeelden en oefeningen goed herkenbaar en aantrekkelijk voor de cursisten. Hoewel er binnen de training veel ruimte en aandacht bestaat voor vragen, is onze ervaring dat veel vragen pas in de toepassing in de praktijk ontstaan. Empathy biedt daarom de gelegenheid om tot een half jaar na de training nieuwe incidenten met de trainer - vertrouwenspersoon te bespreken. Het rendement van de training is hierdoor maximaal. U kunt geheel vrijblijvend Offerte aanvragen

Empathy training betekent dat wij het programma en trainersteam in overleg samenstellen. mr.dr.drs. Michael Boelrijk, NMI gecertificeerd mediator en criminoloog zal een belangrijk deel van deze exclusieve training verzorgen. Michael is van huis uit strafrecht jurist, criminoloog en is zijn carriŤre begonnen als justitiŽle trainer sociale vaardigheden en delictspreventie. In zijn eigen praktijk is hij verscheidene vormen van intimidatie tegengekomen. Hij is gelukkig ook ervaringsdeskundige en weet zijn ervaringen met anderen te delen. Hij combineert op inspirerende wijze theorie en praktijk. Door zijn jarenlange ervaring als trainer weet hij snel een veilige trainingsetting te creŽren.

Bijzonderheden Deze training staat alleen open voor beŽdigde advocaten met een afgeronde stage; voor gecertificeerde mediators of dienstverleners met gelijkwaardige praktijkervaring. Maximaal 12 deelnemers per training. We bekijken checklist opvang na potentieel traumatische incidenten en Bemiddeling als Alternatief, handreikingen voor hulp- en dienstverleners en voor het managen van incidenten Gewenst bij Ongewenst Gedrag, Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht.

Training de-escalatie na intimidatie

inhoud

doel

1. Gesprekstechnieken

luisteren, samenvatten, doorvragen

vaardigheden toepassen

2. Agressie oorzaak PotentiŽle intimidatoren & Belangen

Methode om oorzaak te ontdekken

elimineren van escalatie - input

3. Conflictmanagement Rollen & Valkuilen

fasen in conflict-escalatie

fasen onderscheiden

4. Conflicttechniek Werkwijze & Vaardigheden

technieken voor deŽscalatie

fasen ombuigen

5. geÔntegreerde techniek

meebewegen naar deŽscalatie  

afsluiten van verdere escalatie

6. fijnslijpen

impasses opheffen

slachtoffers voorkomen

7. assessment Juridische duiding

informatie over afronding

structuur van klachtbegeleiding

8. organisatie Veiligheidsmaatregelen

preventiemaatregelen

opvang, nazorg voor dienstverlener