Empathy Academy Trainingdata Door de ervaring met onze uitgekristalliseerde trainingen, is toespitsen op uw situatie en wensen eenvoudig. Inbreng cases is welkom.
Conflictbemiddeling voor Hulp- en dienstverleners 
Rol dienstverlener na Intimidatie
Klachtbegeleiding voor Vertrouwenspersonen OF voor Leden van klachtcommissies

Empathy Academy verzorgt In-company trainingen met hoog gekwalificeerde trainers. Wij specificeren in overleg met u het doel. Beschikbaar: Arbo-toetsing intimidatie; Verwijzing mediation; Integriteit; Crisismanagement.
Vraag gerust vrijblijvend een offerte

Bijzonderheden Onze trainers zijn specialisten, hebben ruime praktijkervaring en als zodanig gecertificeerd en/of erkend. Naast de specialistische kennis en vaardigheden binnen het vakgebied presenteren Empathy Academy trainers op een inspirerende wijze. De vaste trainer bewaakt het leer- en groepsproces. Daarnaast kunnen gasttrainers optreden. Trainers hebben praktische vaardigheden en zijn auteur van het verscheidene trainingsboeken, mediator en lid van klachtencommissie. Met name bij het oefenen van vaardigheden gebruiken we video en/of ervaren acteurs. Ten behoeve van een verdieping van de discussie werkt men bij onderdelen in subgroepen. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12. Op speciaal verzoek kunnen wij de training in het Engels verzorgen. Afhankelijk van de duur van de training zal er meer aandacht zijn voor vaardigheden uit onze checklists opvang na potentieel traumatische incidenten en leerboeken Mediation als alternatief 2010;Bemiddeling als Alternatief, handreikingen voor hulp- en dienstverleners; Mediation voor Verwijzers en voor het managen van incidenten Gewenst bij Ongewenst Gedrag, Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht.