Compliance management Legal Last minute Management = LL.M. interim retour

Empathy.nLaw Compliance Services independently assists the management and the business to identify, review, report and advise on the development and maintenance of a compliant and ethical business environment. The Compliance function is focused on identifying and managing the reputation risks inherent in the business activities and advising on measures to mitigate such risks. Check our Checklists & Fill out the intake form

It forms part of corporate culture and company values conducting its business activities in accordance with applicable laws and rules and regulations. Thus it is the mission of our Compliance function to meet the challenges of today's rapidly changing and fast developing regulatory framework and to provide the company with respective advice and support. Working in Compliance will provide committed and energetic people with the opportunity to help ensuring to meet those challenges.

Responsibilities of Empathy Compliance manager

The primarily responsibility will focus on the principle office in Amsterdam. The main task will focus on seeing to it that your trading activities are compliant with the legal and regulatory environment, whereby Empathy will contribute to the development of policies and procedures and ensure its implementation, advise on Compliance matters, identification of risks and reporting on and monitoring of such risks, preparing and ensuring providing Compliance training and maintaining contact to the local regulators. Moreover we can be involved in local as well as cross border Compliance related projects and will advise the business on Compliance aspects of business projects. Concern / Corporate Communication

Reputatiemanagement / Media communicatie

Crisismanagement, Incidentmanagement en Klachtmanagement zijn de interventies bij ongewenste situaties. Accidenten zijn fysieke gebeurtenissen zoals brand, ontploffing, productvervuiling of ander bedrijfsongeval. Incidenten worden gevormd door de bijdrage van mensen in een potentieel traumatische gebeurtenis. Het is belangrijk om snel een aantal helende acties te ondernemen bij een potentiŽle crisis. De beste reactie bestaat uit een goed samenspel tussen verschillende betrokkenen en een duidelijke taakverdeling met eventueel externe crisis opvang. Met een goede incidentbestrijding is snel een verbetering te bereiken. Daarnaast kan een veiligheidsplan niet alleen preventief werken maar ook veel goeds betekenen in de verwerking van een incident. Bij incidenten kan het zowel gaan om vormen van intimidatie, agressie en geweld maar ook om (impliciete) verwijten bij een accident. Een crisis ontstaat als een incident niet adequaat wordt gemanaged. Het falen van het management draagt dan bij aan de trauma potentie. Toch blijkt ook uit onderzoek dat 61% van de Nederlandse bedrijven niet of onvoldoende is voorbereid op calamiteiten. Slecht 44% beschikt over een effectief Ďrampenplaní. Met incidentmanagement kan dus veel winst geboekt worden. Een goede opvang voorkomt dat elk incident ontaard in een crisis. Diverse maatregelen vergen daarnaast nauwelijks investering. Veel is dus te bereiken met de zekerheid dat de werkgever zijn medewerkers ondersteund. Net zoals een compliment is de welgemeende bemoedigende opmerking van de werkgever vaak bijzonder motiverend. Aan de andere kant als een werkgever geen actie onderneemt kan dat leiden tot een financiŽle aansprakelijkheidstelling van de werkgever. Ook incidenten met lastige cliŽnten die weigeren te betalen of dreigen een klacht of schadeclaim in te dienen hebben een dergelijke destructieve potentie. Immers de werkgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid binnen het bedrijf en het welzijn van zijn medewerkers. Zowel rechter als arbeidsinspectie kunnen bestraffende maatregelen (zelfs het stilleggen van werkzaamheden) opleggen bij onvoldoende veiligheidsvoorzieningen

Accurate dienstverlening U wilt nu een interventie. Wij zijn u meestal binnen een dag van dienst. Door een goede planning staan wij u accuraat en met voortvarendheid terzijde. Ook in urgente situaties zorgen wij voor een zorgvuldige reactie. Empathy.nLaw is gecertificeerd en houdt zich aan de voorgeschreven werkwijze. Bel 0208943119 en/of vul formulier in. Bij crisis fax ook het ingevulde crisismanagement contract.