Support Available 24/7 via information / mediation / Arbitrage

Onze mailserver heeft zware spamfilter @ empathy.nl Excuses voor dit ongemak. Empathy online. Door Empathy iets te vragen, contact op te nemen of een opdracht te verlenen heeft U zich bekend en akkoord verklaard met onze werkwijze & algemene voorwaarden. CliŽnten contact rechtstreeks met Empathy zorgdrager. Is de informatie niet voldoende, dan vragen we om een toelichting of om relevante stukken naar ons te sturen. Met Empathy test u zelf uw keuze van oplossingsmodaliteit. Alle informatie behandelen wij uiteraard vertrouwelijk. Wij werken het beste met U samen bij optimaal zicht op wederzijdse verplichtingen, check onze werkwijze en honoraria. Hoewel de medewerkers van Empathy de uiterste zorg besteden aan beantwoording van uw vraag kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van online diensten. In het geval van welke vordering dan ook van derden met betrekking tot de aan u verstrekte informatie of een van de andere diensten van Empathy, zult u Empathy jegens deze derde vrijwaren. Onze communicatiespecialisten:
Functie naam fax N/A email @empathy.nl phone
Officemanager Peter de V +31. office +31208943119
counselor Michael B +31. office +31848384284
contractmanager Peter R. +31. office +31848372981
conflictmanager Edwin v/d S. +31. office +31208943119
Empathy office Rien S. & Willem J. +31. office +31848381981
Empathy finance Bianca M +31. office +31848358210
Empathy legal Michael B +31. office +31848370250
Empathy mediator Bert P, Florence K., Ingrid B +31. office +31848372981
Empathy klachtencie Michael B, Florence K., Ingrid B, Geerdiene +31. office +31848372981
Empathy Academy Joep H. & Charlotte vS. +31. office +31848372981
Empathy freelance Bert P, Florence K, Ingrid B, Hanneke B +31. office +31848372981
communicatie Sabine V, Sylvester K. +31. office +31848393031

Sinds 1993 Advies Preventie Intimidatie, sinds 1998 geregistreerd mediators en tevens gecertificeerd. Kamer van Koophandel: 34110166. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering maatschappij wordt uitgekeerd, dan wel indien onze verzekeringmaatschappij niet tot uitkering overgaat, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bruto declaratiebedrag over de laatste 3 maanden. Let op: Alle contacten worden geregistreerd en gearchiveerd. Helaas geven wij geen gehoor aan anonieme oproepen. Voor uw en onze veiligheid monitoren wij alle contacten. Door uw keuze voor Empathy accepteert u dit onvoorwaardelijk, alle betrokkenen doen hiermee afstand van claims op inbreuken op de privacy.