mr.dr.drs. Michael Boelrijk

Deskundig in mediation
Waardering mediator Boelrijk Rating scale: 1-10 pre court mediation tax mediation court annexed mediation
Onpartijdigheid = neutrality 9.4 10.0 9.0
Inhoudelijke deskundigheid 7.4 9.0 7.8
Daadkracht 7.4 8.0 7.4
Zorgvuldigheid = accuracy 9.4 10.0 9.0
Betrokkenheid = care 8.2 10.0 8.8

Mr.dr.drs. Michael Boelrijk is juridisch generalist en gecertificeerd mediator. Sinds 1999 geregistreerd bij het NMI. Dat wil zeggen dat hij tot de eerste groep gekwalificeerde mediators behoort. Reeds in 1991 maakt Boelrijk op een studiereis in de Verenigde Staten kennis met mediation. November 1998 ronde hij zijn eigen opleiding af. Inmiddels is Michael Boelrijk een veel gevraagd mediationvaardigheden trainer. Hij is auteur van verscheidene publicaties waaronder checklists en de leerboeken Mediation als Alternatief 2010;  Bemiddeling als Alternatief en Gewenst bij Ongewenst Gedrag en Mediation voor Verwijzers. Michael Boelrijk staat in het Hofressort Amsterdam en bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven als gekwalificeerd mediator en is sinds 2000 benoemd tot vaste mediator bij de Bestuursrecht en Kort Geding kamer van de rechtbank van Amsterdam. Ook is hij verbonden aan het mediationproject van de Belastingdienst. Hij was actief betrokken bij de opbouw van de NMI-groep Arbeidsverhoudingen en het project Mediation bij de Belastingdienst.

Ervaring in eigen praktijk
Mediation
Sinds 1998 actief als mediator, met name gericht op emotioneel gevoelige conflicten.  Binnen Empathy.nLaw voert Michael Boelrijk een algemene mediationpraktijk. Na jaren van een uitgebreide scheidingspraktijk is hij nu op speciaal verzoek scheidingsbemiddelaar. Hij is inmiddels in vele tientallen mediationzaken opgetreden. Zijn werkwijze is om op korte termijn in voorzover gewenst eendaagse mediations daadkrachtig oplossingen overeen te komen. Boelrijk noemt dit voorzieningen mediations®. Hoewel hij ruime ervaring heeft met alle soorten zakelijke, bestuurlijke en fiscale mediationzaken, is zijn specialisme de emotioneel gevoelige en precaire geschillen binnen arbeidsverhoudingen. Hij excelleert in intimidatieconflicten met werknemers of binnen samenwerkingsverbanden.

Michael Boelrijk bezit een bijzondere combinatie. Hij verenigt een jarenlange praktijk met een rijke persoonlijke ontwikkeling en een groot gevoel voor persoonlijke behoeftes. Door zijn wezenlijke interesse voor de belevingswereld van zijn gesprekspartner is hij in staat snel gevoelsmatig contact te leggen. Het is zijn natuur om snel een sfeer van vertrouwen, veiligheid en respect te creëren. Hij gebruikt daarbij een aardig gevoel voor humor als een brug bouwend medium. Zijn kernkwaliteiten zijn: inzicht, reflectie, relativeren, creativiteit en een onuitputtelijke energie om nieuwe vormen van belangenbehartiging te vinden. Hij combineert zijn zorg voor emotionele aspecten met een pragmatische zakelijke maar luchtige aanpak.

Trainingen
Michael Boelrijk deed in 1991 master classes at the School of Law, Berkeley, University of California. In de Verenigde Staten bestudeerde hij de Amerikaanse wijze van (juridische) conflictoplossing bij vele vormen van intimidatie. Sinds 1994 docent en vaardighedentrainer. Sinds de oprichting van Empathy.nLaw verbonden aan dit instituut en treedt op als senior trainer voor alle trainingen.

Ervaring in dienstverlening
Voorzitter van klachtencommissies, crisismanager
Ook in de verschillende overheidsprojecten waarbinnen Boelrijk functioneert wordt dat gedaan. Opmerkingen van partijen: Ik zou bij herhaling deze mediator graag willen inschakelen. Ook in de bezwaarfase heeft hij gezag en wordt door ieder partij makkelijk geaccepteerd. Mediator geeft goed strakke lijnen aan waarover gesproken kan worden op een bepaald moment. Termen: kundig, open, onpartijdig, oplossingsgericht, aandacht voor detail. Een advocaat merkte op: waarom is niet eerder gekozen voor dit traject van overleg. Knap hoe u zo onpartijdig blijft en alle impasses doorbreekt.

Registratie
Als NMI-gecertificeerd mediator bij het Nederlands Mediation Instituut, registratienummer 360. Raad voor de Rechtsbijstand, registratienummer 1417. Landelijk Bureau Mediation naast Rechtspraak, rechtbank mediator.
Certified court mediator, qualified expert in law disciplines since 2000
M220 Huur - Bedrijfsruimte
M120 Arbeid - Ontslag
M110 Arbeid - Arbeidsvoorwaarden
M740 Bestuursrecht - Sociale zekerheid
M830 Bestuursrecht - Ruimtelijke ordening
M620 Familierecht niet-financieel - Gezag en omgang
M470 Privé conflicten - Financiële dienstverlening
M310 Zakelijke conflicten - Contracten
M720 Bestuursrecht - Ambtenarenzaken
M670 Familierecht combinatie financieel/niet-financieel
M710 Bestuursrecht - Belastingen
M330 Zakelijke conflicten - Automatisering
M210 Huur - Particulier
M420 Privé conflicten - Consumentenrecht
M610 Familierecht niet-financieel - Echtscheiding
M340 Zakelijke conflicten - Bedrijfsovername en opvolging
M410 Privé conflicten - Buren
M320 Zakelijke conflicten - Ontbinding rechtspersoon/einde maatschap/samenwerkingsconflicten
U kunt hem via het algemene nummer van Empathy.nLaw bereiken.

terug naar Empathy.nLaw homepage